Guangzhou
Parisi Grand Smooth Logistics Ltd.

Room 1406, Newpoly Tower,
No. 2 Zhongshan 6th Road,
Guangzhou 510180 Guangdong China

Tel : +86 20 8326 6805
Fax : +86 20 8364 6318

Branch Manager

user.Offices

Frank Yue

can-frank@parisigs.com

 

Air Freight

user.Offices

Ocean Freight C

user.Offices

Coverage

  • GUANGDONG
  • GUANGXI
  • GUIZHOU
  • HAINAN
  • HUNAN
  • JINAGXI
  • YUNAN
map-user-Offices